Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

IVK skriver avtal med
Iris Hadar AB!

Kontraktet mellan IVK och Iris Hadar AB. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Kontrakt mellan IVK och Iris Hadar AB. Foto: © Anders Byström

Iris Hadar AB utvecklar och erbjuder funktionsstärkande tjänster som skapar möjligheter att frigöra människors fulla kapacitet. Inom företagets samlade erbjudande av tjänster genomförs analyser, kompenseras funktionsnedsättningar, utbildar vi och matchar samt coachar till arbete. Iris Hadar AB bedriver verksamhet över hela landet.

Peter Iwarsson, verksamhetschef på IVK. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Peter Iwarsson, verksamhetschef på IVK. Foto: © Anders Byström

– Avtalet med Iris Hadar innebär att ett av IVK:s åtta verksamhetsområden med namnet ArbetsRehab får större möjligheter att bygga en större och stabilare plattform. Det känns mycket bra att i samverkan med Iris Hadar kunna erbjuda flera personer arbetspraktik och arbetsträning. Tillsammans arbetar vi för en öppen arbetsmarknad som ska vara öppen för alla. Inom IVK:s organisation finns det idag ett 15 tal personer som arbetstränar. Detta genomförs under handledning. Arbetsträningen för respektive person skräddarsys vilket innebär att arbetstiden i antalet timmar varierar.

Kommentarer är avstängda.