Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

IVK inleder förstudie
på Lilla Burön

Under sommaren lämnade IVK in en ansökan till Leader Höga Kusten gällande en förstudie av Lilla Buröholmen.

Peter vid Gästhamn

Peter Iwarsson, verksamhetschef på IVK.

Peter Iwarsson, verksamhetschef på IVK:  – Målet är att öppna Lilla Buröholmen för allmänheten. Samtidigt innebär det att vi måste undersöka förutsättningarna för exempelvis nybyggnationer, vatten och avlopp, strandskydd m.m. Naturligtvis medför förstudien även kostnader och det är dessa som Leader går in och medfinansierar.

I det längre perspektivet  kan detta även innebära anställningar. IVK:s devis är följande: Vi arbetar för nya jobb! Det gör vi varje dag, såväl i det korta perspektivet som i det lite längre tillsammans med andra samverkanspartner inom kommunen och där varje nytt arbetstillfälle som skapas är mycket betydelsefullt. Det finns bara ett sätt att vända den negativa trenden på arbetsmarknaden och det är att samtliga involverade parter arbetar mot samma mål och under samverkan.

PeO Moberg, ordförande i IOGT-NTO. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

PeO Moberg, ordförande i IOGT-NTO. Foto: © Anders Byström

PeO Moberg, ordförande i IOGT-NTO kretsen i Örnsköldsvik konstaterar att resultatet av förstudien innebär att vi måste bilda en arbetsgrupp som tittar närmare på vad detta innebär för rörelsen och
samhället i stort.

Målet att öppna denna fantastiska ö och bidra till skärgårdsutvecklingen i kommunen innebär också investeringar. Även detta måste vi ta hänsyn till och undersöka förutsättningarna för hur detta ska kunna
lösas.

 

Kommentarer är avstängda.

IVK:are till fasta jobb

194

  • Senaste inläggen

  • Nyhetsarkiv