Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Detta serveras på ReseCentrum!

IVK:s Strategi

Vårt förhållningssätt utgår från att alla deltagare kan förändra och utveckla sina förmågor och styrkor. Med individuellt anpassat stöd och positiv feedback utvecklar vi varandra och skapar meningsfulla uppdrag som skapar samhällsnytta. Inom IVK kan alla göra debut eller revansch i arbetslivet med 100 procent av sin förmåga.

IVK:s strategi är inriktad på att hjälpa människor att komma vidare, oavsett vilken bakgrund man haft eller vilka andra stenar man burit med i sitt bagage. Verksamheten har också varit inriktad på att oavsett vilken ålder eller vilket kön deltagaren har, så har IVK:s roll varit att stötta varje enskild individ på bästa möjliga sätt och att försöka hitta nya utvecklingsvägar tillsammans med individen. Från praktikplats till fasta jobb eller att göra comeback som människa och återigen bli en spelare på banan. Med andra ord, en individuell växtkraft hos varje deltagare har ”odlats” fram och som sedermera har bidragit till att anställningsbarheten för respektive individ ökat.

Bildserie

IVK:s motto har varit att Se Hela Människan! Utifrån denna rubrik har verksamheten byggts i kombination med en stor portion av socialt umgänge. Naturligtvis ingår ”hjärta, värme och ett stort engagemang” som en viktig del i framgångsreceptet. Vi är övertygade om att dessa grundstenar är huvudskälet till det mycket goda resultatet.

Stor logga

IVK'are till fasta jobb

206

  • Återförsäljare åt


  • Vi hjälper även till med tidtabeller för buss och tåg

  • Senaste inläggen

  • Nyhetsarkiv