Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

IVK:s Strategi

IVK:s strategi är inriktad på att hjälpa människor att komma vidare, oavsett vilken bakgrund man haft eller vilka andra stenar man burit med i sitt bagage. Verksamheten har också varit inriktad på att oavsett vilken ålder eller vilket kön deltagaren har, så har IVK:s roll varit att stötta varje enskild individ på bästa möjliga sätt och att försöka hitta nya utvecklingsvägar tillsammans med individen. Från praktikplats till fasta jobb eller att göra comeback som människa och återigen bli en spelare på banan. Med andra ord, en individuell växtkraft hos varje deltagare har ”odlats” fram och som sedermera har bidragit till att anställningsbarheten för respektive individ ökat.

Bildserie

IVK:s motto har varit att Se Hela Människan! Utifrån denna rubrik har verksamheten byggts i kombination med en stor portion av socialt umgänge. Naturligtvis ingår ”hjärta, värme och ett stort engagemang” som en viktig del i framgångsreceptet. Vi är övertygade om att dessa grundstenar är huvudskälet till det mycket goda resultatet.

Fokuseringen på den utvalda arbetsmodellen har också inneburit att utbildning av skilda slag tillförts deltagargruppen vart efter behoven funnits. Hittills har stöttningsmodellen även resulterat i att verksamheter som arbetsträning och alkorehab tillkommit under resans gång eftersom det funnits behov även inom dessa områden. Sammantaget har detta resulterat i att vi idag efterfrågas av samhället som en tänkbar samverkanspartner. Kort sagt, den allmänna uppfattningen är att vi gör litet extra för den enskilda människan i den aktuella målgruppen än vad samhället i stort gör. Det är också detta som vi ska inrikta den fortsatta verksamheten på! I sammanhanget bör tilläggas att intäkterna från den privata marknaden måste uppnå 75 procent av den totala omsättningen för att verksamheten ska kunna vara ekonomiskt stabil i det långa perspektivet.

Summerar vi ovanstående verksamhetsplan/affärsplan och vad som ska kommuniceras och försäljas/profileras så finns det ett antal givna kärnord. Grundtanken med detta är att dessa kärnord har till uppgift att beskriva verksamheten kortfattat och dessutom bidra till valet av namn och val av färg på den nya logotypen tillsammans med en beskrivande slogan/devis. Huvudskälet till detta är att vi från månadsskiftet maj/juni 2012 inte längre är ett ”gulblått” EU projekt och därmed inte längre ska profileras som ett sådant.

Stor logga De framtida kärnorden är följande: Individuell Växtkraft (förkortat, IVK) vilket innebär att vi även fortsättningsvis kan behålla ett redan inarbetat namn. Hjärta, värme och engagemang påverkar valet av färg på den nya logotypen. Där av färgvalet, varmt röd. Under en längre period har vi ”bollat” fram och tillbaka tillsammans med kreativa kommunikatörer på riksplanet med målet att hitta en kortfattad devis som beskriver och sammanfattar IVK:s verksamhetsområden på ett kärnfullt sätt. ”Bollandet” har resulterat i att förslaget lyder som följer: Mera Människa!

När denna slogan/devis ska kommuniceras finns naturligtvis kopplingarna till individuell handlingsplan, praktikplats, utbildning, arbetsträning, alkorehab, kryddat med ett socialt umgänge med som viktiga byggstenar för att höja anställningsbarheten för var och en av IVK:s deltagare. Med andra ord, hos oss ligger huvuddelen av jobbet på att hitta nya vägar till att bli ännu Mera Människa.

Väljer deltagarna IVK så får man litet mera än vad andra tänkbara aktörer inom denna bransch i dagsläget kan åstadkomma. Avslutningsvis, eftersom behoven av en mjukare och mera omtankesinriktad arbetsmodell och i en organiserad form, genomsyrat projektet hittills väljs ett typsnitt som är litet rundare och mjukare. Det innebär att förslaget innefattar följande: Varmröd bakgrundsplatta med mjuka, rundade hörn och med vita, mjuka bokstäver som formar ordet IVK.

IVK:are till fasta jobb

205

  • Senaste inläggen

  • Nyhetsarkiv