Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Digitalisering

Nu arbetar gruppen med att digitalisera Örnsköldsviks Museums stora samlingar. Det är ett projekt som pågått under en längre tid och det rör sig om allt från gamla foton till nyare diabilder och andra spännande saker som finns i samlingarna hos Örnsköldsviks Museum.

En del av det material som passerat Digitaliseringen har lett till spännande utställningar på Örnsköldsviks Museum och målet är att det material som digitaliseras ska kunna göras mer tillgängliga både för egen personal samt allmänheten då man får ett stort register över vad som finns i samlingarna och att det finns möjlighet att enkelt dela materialet digitalt.

Dock är vi intresserade av nya samarbetspartners så har du en intressant ide och tror att det skulle kunna vara något för oss på Digitaliseringen så hör av dig. Har du ett stort antal diabilder eller gamla Fotoalbum som flera i släkten är intresserad av och skulle vilja ha dem inskannade så kan vi hjälpa till.

 

Digitaliseringsgruppen och Bygdeband

Under flera år har IVK:s digitaliseringsgrupp arbetat med att inventera, beskriva, dokumentera och fotografera gamla föremål. Varje post/föremål har därefter lagts in i ett riksomfattande dataprogram med namnet Bygdeband. Detta har genomförts i samverkan med hembygdsföreningarna i kommunen. 10 av 11 hembygdsföreningar har samverkat med IVK:s digitaliseringsgrupp.

Projektet mot hembygdsföreningarna och Bygdeband är numera avslutade.

 

Claes-Göran Engström utbildar delar av digitaliseringsgruppen i bildhantering.

Claes-Göran Engström utbildar delar av digitaliseringsgruppen i bildhantering.

Gösta Nylander, ordförande i Själevads Hembygdsförening, säger:

”Digitaliseringsgruppen har gjort ett fantastiskt arbete. De har bevarat en lokal kulturskatt! Till gagn för kommande generationer. Dessutom har digitaliseringsprojektet bidragit till att regionens hembygdsföreningar fått ett nytt forum. Det innebär också att vi utifrån detta forum skapar förutsättningar till utveckling av andra gemensamma projekt.”

”Försäkringsfrågorna gällande alla gamla föremål och deras rätta värde är ett exempel bland många som vi tillsammans med hembygdsrörelsen kan gräva litet djupare i, inflikar Thomas från digitaliseringsgruppen. Ett annat viktigt område där IVK kan utgöra en samverkanspartner är profileringen av hembygdsrörelsen. Under den senaste perioden har vi diskuterat att genomföra en gemensam utställning av hembygdsrörelsen alla föremål och dess historia någonstans i centrala delarna av staden. Ö-viks Museum skulle kunna vara ett alternativ!”

Seth Häggqvist, ordförande i Arnäs Hembygdsförening, tillägger: – Sedan starten av projektet har IVK blivit en gemensam och värdefull samlingspunkt för hembygdsföreningarna. Inte minst då det handlar om profilering. Vi ska inte längre leva i skymundan utan bli en naturlig del av samhället genom att ta litet mera plats.”

”Hembygdsföreningarna förknippas ofta med midsommar och där främst barnfamiljerna utgör målgruppen. Tillsammans med IVK kan vi göra mera aktivteter för den aktuella målgruppen. Ett förslag som vi för närvarande funderar kring är att kunna visa upp ”smådjur”. Exempelvis, lamm, getter, grisar, kalvar mm på våra hembygdsgårdar. Övertygad om att barnen skulle gilla detta!”

IVK:are till fasta jobb

205

  • Senaste inläggen

  • Nyhetsarkiv