Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Digitaliseringsgruppen och Bygdeband

Under två år har IVK:s digitaliseringsgrupp i Själevad arbetat med att inventera, beskriva, dokumentera och fotografera gamla föremål. Varje post/föremål har därefter lagts in i ett riksomfattande dataprogram med namnet Bygdeband. Detta har genomförts i samverkan med hembygdsföreningarna i kommunen. 10 av 11 hembygdsföreningar samverkar med IVK:s digitaliseringsgrupp.

Projekten, Arnäs (2 700 föremål) och Själevad (2 200 föremål) är numera avslutade. Under den närmaste perioden kommer även projekten Björna, Gideå och ”Ödbergska” vara avslutade. För närvarande pågår marknadsundersökningar där målet är att hitta liknande digitaliseringsuppdrag för samhället i stort.

Claes-Göran Engström utbildar delar av digitaliseringsgruppen i bildhantering.

Claes-Göran Engström utbildar delar av digitaliseringsgruppen i bildhantering.

Gösta Nylander, ordförande i Själevads Hembygdsförening, säger:

”Digitaliseringsgruppen har gjort ett fantastiskt arbete. De har bevarat en lokal kulturskatt! Till gagn för kommande generationer. Dessutom har digitaliseringsprojektet bidragit till att regionens hembygdsföreningar fått ett nytt forum. Det innebär också att vi utifrån detta forum skapar förutsättningar till utveckling av andra gemensamma projekt.”

”Försäkringsfrågorna gällande alla gamla föremål och deras rätta värde är ett exempel bland många som vi tillsammans med hembygdsrörelsen kan gräva litet djupare i, inflikar Thomas Häggström, ansvarig för digitaliseringsgruppen. Ett annat viktigt område där IVK kan utgöra en samverkanspartner är profileringen av hembygdsrörelsen. Under den senaste perioden har vi diskuterat att genomföra en gemensam utställning av hembygdsrörelsen alla föremål och dess historia någonstans i centrala delarna av staden. Ö-viks Museum skulle kunna vara ett alternativ!”

Seth Häggqvist, ordförande i Arnäs Hembygdsförening, tillägger: – Sedan starten av projektet har IVK blivit en gemensam och värdefull samlingspunkt för hembygdsföreningarna. Inte minst då det handlar om profilering. Vi ska inte längre leva i skymundan utan bli en naturlig del av samhället genom att ta litet mera plats.”

”Hembygdsföreningarna förknippas ofta med midsommar och där främst barnfamiljerna utgör målgruppen. Tillsammans med IVK kan vi göra mera aktivteter för den aktuella målgruppen. Ett förslag som vi för närvarande funderar kring är att kunna visa upp ”smådjur”. Exempelvis, lamm, getter, grisar, kalvar mm på våra hembygdsgårdar. Övertygad om att barnen skulle gilla detta!”