Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Detta serveras på ReseCentrum!

IVK-metoden

IVK-metoden bygger på grundstenarna inom humanismen, nämligen, att alla människor är lika värda och har därmed rättigheter att behandlas därefter – oavsett vilka stenar man har i sin ryggsäck.

Metoden är byggd utifrån de involverade parternas behov. De arbetssökandes behov och rättigheter är att kunna välja en praktikplats där respektive person anser att man har möjlighet att utvecklas för att i ett senare skede närma sig arbetsmarknaden och därefter erhålla anställning. Utifrån denna enkla tes har IVK:s olika verksamhetsområden byggts.

Återigen, det handlar om behov och efterfrågan. Flertalet av de arbetssökande har varit utanför arbetsmarknaden under en längre tid vilket inneburit att ensamheten varit det enda umgänget. Det har visat sig att det sociala umgänget och vardaglig trivsel tillsammans med andra arbetskamrater är en mycket viktig grundsten till fortsatt utveckling. I de allra flesta fall har denna läkningsprocess varit direkt avgörande för ett nytt jobb och ett nytt liv.

 

Samverkan med arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens behov i sammanhanget är att tillsammans med kompletterande aktörer hitta praktikplatser där de arbetssökande förbereds för det ”nya” jobbet. På grund av de höga arbetslöshetssiffrorna har köerna till AF ökat kraftigt. Detta har även inneburit att väntetiden för de arbetssökande till sina respektive handläggare också ökat.

I samverkan med AF har IVK:s metod utvecklats till vad den är idag. Huvudtesen, ”istället för att utgöra en siffra i en sökandepärm är det bättre för de arbetssökande att de håller igång och gör något nyttigt för samhället i stort” har ”trummats” in. Men, alla verksamheter måste genomföras i organiserad form där de olika projekten är tydligt formulerade och ”hålls i” av utbildad arbetsledning.

IVK'are till fasta jobb

206

  • Återförsäljare åt


  • Vi hjälper även till med tidtabeller för buss och tåg

  • Senaste inläggen

  • Nyhetsarkiv