Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Arbets-Rehab och Alko-Rehab

Rehab & Arbetsträning

Arbetsförmedlingen och IVK har skrivit ett samarbetssamtal gällande arbetssökande som behöver arbetsträning. Och det innebär att den enskilde deltar i arbetet på en arbetsplats under handledning. Arbetsträningens syfte är att ge arbetssökande arbetslivserfarenhet under anpassande former.

Arbetsplatsen kan ge deltagare möjligheter att arbetsträna inom ett tidigare yrkesområde om det finns en arbetsmarknad inom yrket. Arbetsträningsplatsen kan även ge deltagarna möjligheter att arbetsträna och pröva på inom nya yrkesområden.

AlkoRehab och Aktiv Fritid

IVK har i samverkan med IOGT NTO ”räddat tillbaka” 12 deltagare till ett nyktert liv.

Grundtanken är att när vården är avslutad är IVK/Aktiv Fritid gärna en samverkanspartner till samhället. Vi vet vad som fungerar eftersom flertalet av oss gjort ”liknande resor” som den aktuella målgruppen varit med om. Praktikplats inom IVK ingår. Men det förutsätter att man valt att leva ett nyktert liv. Utbildningsvägar med olika inriktningar kan vi också skapa tillsammans med NBV. Och på tal om utbildningsspåret så finns det sedan tidigare ett samarbete med Tollare Folkskola i Stockholm. Dessutom håller vi på med att ”djuploda i stödboendefrågan”!

Att klara sig från att ”trilla dit igen” bygger mycket på en aktiv fritid och ett stort engagemang från oss. Vi erbjuder gemenskap och ett socialt umgänge. Och samtal, samtal, samtal! Kryddat med ett rejält mått kamratstöd. AA möten vid två tillfällen per vecka är obligatoriska. Vi skjutsar och hämtar vid behov. För närvarande planerar vi att genomföra gemensamma resor till hockeymatcher och teaterföreställningar i Umeå mm. Detta görs i samverkan med vår motsvarighet i Umeå med det välklingande namnet, Bakfickan!

IVK:are till fasta jobb

205

  • Senaste inläggen

  • Nyhetsarkiv