Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Arbets-Rehab och Alko-Rehab

Rehab & Arbetsträning

Arbetsförmedlingen och IVK har skrivit ett samarbetssamtal gällande arbetssökande som behöver arbetsträning. Och det innebär att den enskilde deltar i arbetet på en arbetsplats under handledning. Arbetsträningens syfte är att ge arbetssökande arbetslivserfarenhet under anpassande former.

Arbetsplatsen kan ge deltagare möjligheter att arbetsträna inom ett tidigare yrkesområde om det finns en arbetsmarknad inom yrket. Arbetsträningsplatsen kan även ge deltagarna möjligheter att arbetsträna och pröva på inom nya yrkesområden.

IVK:are till fasta jobb

206

  • Senaste inläggen

  • Nyhetsarkiv