Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Detta serveras på ReseCentrum!

Positiv medarbetare tar över rodret och ägarskapet på IVK.

Individuell Växtkraft, IVK, är ett unikt projekt i Örnsköldsvik, ja faktiskt ett av få i hela landet.

Projektet har fram till nu ägts av IOGT-NTO-rörelsen i Örnsköldsvik och går nu in i nästa fas. Hela bolaget med personal och verksamhet har sålts till Åsa Edman som sedan flera år är vd i bolaget.

– Jag kommer att fortsätta med den verksamhet som pågår och kanske utöka också, säger hon. Det övergripande målet är att i första hand ge jobb till personer som av en eller annan anledning står långt från den ordinarie arbetsmarknaden.

IVK startades för tiotalet år sedan med Thomas Johansson och ett idérikt och arbetsvilligt gäng runt honom i IOGT-NTO-föreningen Vårblommans lokal i Arnäsvall.

Syftet var att erbjuda jobb till människor som har svårt att få jobb på den öppna marknaden. Och det har varit sensationellt lyckat.

Fram till i dag har 206 personer fått jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Anställda hos IVK har vuxit som människor och fått ett helt annat självförtroende efter att tidigare ha varit långtidsarbetslösa. Det har varit så framgångsrikt att det ideella bolaget IVK tidvis haft brist på personal.

IVK har haft ett stort antal projekt under årens lopp. Ett flertal av IOGT-NTOs lokaler runt om i kommunen har till exempel renoverats av IVK med pengar från Boverket, kommunen och egna insatser.

IVK har även tagit på sig utvändiga målningar, gräsklippning, snöskottning och en mängd andra arbetsuppgifter. I utbudet kan även fönsterputsning, flyttjänster, städning och tapetsering nämnas. Ett stort projekt under flera år har varit digitalisering av Örnsköldsviks museums stora samlingar.

För närvarande driver IVK kaféerna i Resecentrum samt Nolaskolan och Parkskolan. Bageriet i Vårblommans lokal i Arnäsvall ligger för närvarande vilande men planer på att återuppta verksamheten finns.

IVK är ett aktiebolag som ägts av åtta IOGT-NTO-föreningar och IOGT-NTO distriktet samt två privatpersoner. Många föreningar har troligtvis räknat med att kapitalet gått förlorat. Men så är det inte. Åsa Edman har köpt bolaget vilket innebär att både föreningarna och de båda privatpersonerna kommer att få tillbaka sina pengar.

Mottot för all verksamhet som IVK driver är: Se hela människan, Du är bra som du är, Tillsammans bygger vi.

Ett av den nya ägarens problem är att både Arbetsförmedlingen och kommunen har ont om pengar för medfinansiering vid anställning av personer som står långt från arbetsmarknaden.

– Å andra sidan har vi fått oerhört stor uppskattning från både Arbetsförmedlingen och kommunen för vårt sätt att matcha in människor på den öppna arbetsmarknaden, säger Tomas Johansson. Vi är också stolta över att det var så många IOGTNTO-föreningar som vågade satsa på oss vid starten och gick in med det nödvändiga aktiekapitalet.

(publicerat i Nordsverige.se)

IVK'are till fasta jobb

206

  • Återförsäljare åt


  • Vi hjälper även till med tidtabeller för buss och tåg

  • Senaste inläggen

  • Nyhetsarkiv