Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

DEN MAGISKA SIFFRAN 100

DEN MAGISKA SIFFRAN 100 ÄR NUMERA ETT FAKTUM! Grafik © Suzanne Apelqvist http://suzanders.se

Grafik: © Suzanne Apelqvist

Tillsammans med Arbetsförmedlingens handläggare har IVK idag uppnått den magiska siffran 100. Denna siffra innebär att 100 IVK:are gått till fasta jobb! Sammantaget innebär detta att kommunen ”tjänat” 7,5 miljoner kronor i form av ökade skatteintäkter på IVK:s verksamhet.

Självklart är vi stolta över resultatet. Inget tu tal om annat! Samtidigt är målet att vi ska fortsätta i samma takt som tidigare så att ännu flera IVK:are kommer in på den ordinarie arbetsmarknaden. Under den närmaste perioden kommer IVK även att utöka resurserna inom arbetsrehabilitering.

Metoden som vi dagligen jobbar med bygger på grundstenarna inom humanismen, nämligen att alla människor är lika värda och har därmed rättigheter – oavsett vilka stenar man burit i sin ryggsäck. IVK-metoden är byggd utifrån de involverade parternas behov. De arbetssökandes behov och rättigheter är att kunna välja en praktikplats där respektive person anser att man har möjligheter att utvecklas för att i ett senare skede närma sig arbetsmarknaden och därefter erhålla anställning. Utifrån denna enkla modell har IVK:s olika verksamhetsområden byggts.

Återigen, det handlar om behov och efterfrågan. Flertalet av de arbetssökande har varit utanför arbetsmarknaden under en längre tid vilket inneburit att ensamheten varit det enda umgänget. Det har tydligt visat sig att det sociala umgänget och vardaglig trivsel tillsammans med andra arbetskamrater är en mycket viktig grundsten till fortsatt utveckling. I de allra flesta fall har denna ”läkningsprocess” varit direkt avgörande för ett nytt jobb och ett nytt liv.

Att vi uppnått siffran 100 innebär naturligtvis att vi bjuder in till kalas.

Det blir tårta för hela organisationen som tillsammans arbetat och skapat förutsättningar för att 100 IVK:are numera tagit steget in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Ett Svar på “DEN MAGISKA SIFFRAN 100”

  1. skariver bara när jag är imponerad. Idag är jag det och lite till!