Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Byggprojekten ökar!

Byggritning

– IVK:s satsning på att ta på sig allt flera privata byggprojekt har resulterat i en mycket positiv utveckling för bygg- och renoveringsgruppen , säger Thomas Johansson.

Samtidigt har det också inneburit att flera IVK:are fått möjligheten att prova på hur det är att arbeta i den s.k byggsvängen. Huvudsyftet med detta är få flera intresserade och förhoppningsvis att de ska kunna växla spår och välja en utbildning inom byggbranschen och på så sätt närma sig den ordinarie arbetsmarknaden.

Thomas Johansson. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Flertalet av dem som är och har varit inskrivna hos oss är litet av ”handens” människor. D v s man vill gärna arbeta med händerna i någon form och prova på litet av varje. I sammanhanget bör tilläggas att under sommarmånaderna har ytterligare två IVK:are gått till fasta jobb. Det innebär att siffran till fasta jobb numera är 102. Foto: © Anders Byström

Marie Wållström.

Under praktikperioden inom IVK blev Marie Wållström alltmera intresserad av att arbeta inom måleribranschen. Idag går hon på AF:s måleriutbildning i Övertorneå. Om cirka 1år är Marie färdigutbildad målare.

Kommentarer är avstängda.