Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Arbetsförmedlingen utökar samarbetet med IVK

Den 4 april 2015 undertecknades ett gemensamt och utbyggt avtal mellan parterna AF och IVK AB.

Avtalet innefattar, förutom att fortsätta att arbeta med utveckling av sysselsättningsplatser för deltagare numera även omfatta arbetsträning och förstärkt arbetsträning.

Syftet med denna komplettering är att arbetssökande ibland kan behöva ytterligare stöd i en långsiktig plan för att nå sitt mål med en varaktig försörjning.

Utöver den sysselsättning som ingår i respektive överenskommelse kan IVK även erbjuda arbetssökande stöd i kontakt med andra myndigheter och instanser gällande exempelvis:

  • Arbete/praktikplatser som nästa steg
  • Utbildning/reguljära som arbetsmarknadsutbildningar
  • Vård/intyg för vidare planering
  • Bostad/första bostad/byte av
  • Ekonomi/skuldsanering/bidragssökning mm
  • Familjesituation
  • Juridiskt
  • Missbruk
  • Med mera

Kommentarer är avstängda.