Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Chansen på besök hos IVK!

Den 6 mars besökte deltagarna i GF Chansen AB:s utbildning kring sociala företag IVK AB. Bakgrunden är följande: GF Chansen AB från Umeå vann en nationell upphandling rörande utbildning av sociala företag som hade utlysts av Arbetsförmedlingen. Upphandlingen innefattade arbetspraktik i kombination med utbildning och det under 40 veckor.

Den första utbildningsomgången sjösattes i december 2012 i Kramfors och i samverkan med AF. Omgång nummer 2 kommer att genomföras i samverkan med AF i Ö-vik och IVK.

Peter Iwarsson berättar om IVK:s utveckling från EU projekt till aktiebolag. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Peter Iwarsson berättar om IVK:s utveckling från EU projekt till aktiebolag. Foto: © Anders Byström

Maja Larsson projektledare för Chansen i Kramfors. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Maja Larsson projektledare för Chansen i Kramfors. Foto: © Anders Byström

Maja Larsson, projektledare Chansen:

I och med Botniabanans tillkomst innebär detta att verksamhetsområdena Umeå, Ö-vik och Kramfors ingår i samma arbetsmarknadsregion. Jag bor i Umeå och arbetar i Kramfors och det fungerar bra. Visserligen har det varit lite inställda tåg ibland men i det stora hela har det inte varit några problem.

Pär Eriksson från Samordningsförbundet samtalar med PeO Moberg och arbetsledaren för digitaliseringen Lars Wiklund om IVK:s deltagande i Chansen projektet. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Pär Eriksson från Samordningsförbundet (t.v) samtalar med PeO Moberg (mitten) och arbetsledaren för digitaliseringen Lars Wiklund om IVK:s deltagande i Chansen projektet. Foto: © Anders Byström

Modul 1, som är utbildningens första 14 veckor, avslutas i dagarna och har gett deltagarna en introduktion i uppstart och drift av arbetsintegrerande sociala företag samt även en del personlig utveckling.

I modul 2 kommer deltagarna gruppvis att arbeta med egna affärsidéer. Med handledning och stöd ska de praktiskt gå igenom de moment som ingår i att starta företaget.

Marie Thörnqvist från IVK visar ett axplock av de produkter som tillverkas i syateljén. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Marie Thörnqvist från IVK visar ett axplock av de produkter som tillverkas i syateljén. Foto: © Anders Byström

Monika Johansson informerar om Vårblommans olika verksamheter. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Monika Johansson informerar om Vårblommans olika verksamheter. Foto: © Anders Byström

Den första utbildningsomgången sjösattes i december 2012 i Kramfors och i samverkan med AF. Omgång nummer 2 kommer att genomföras i samverkan med AF i Ö-vik och IVK.

Vissa av deltagarna kom in i utbildningen med en klar affärsidé, andra har utvecklat den i takt med att kunskapen vuxit. I deltagarna ser GF Chansen AB individer som påbörjat en process att tro mer på sig själv men även på framtiden.

Deltagarna från Chansen genomförde även ett studiebesök vid IVK:s sågverksbygge i Arnäsvall. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Deltagarna från Chansen genomförde även ett studiebesök vid IVK:s sågverksbygge i Arnäsvall. Foto: © Anders Byström

Avslutningsvis, det är mycket viktigt att alla involverade parter ”är trädda på samma snöre” så att deltagarna i projektet kan ta ett stort kliv närmare arbetsmarknaden, säger Maja Larsson.

Kjell Nilsson berättar om hur viktigt det är att underhålla och sköta maskin- och fordonsparken så att IVK:s organisation ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Kjell Nilsson (mitten) berättar om hur viktigt det är att underhålla och sköta maskin- och fordonsparken så att IVK:s organisation ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. Foto: © Anders Byström

LÄS MERA OM UTBILDNINGEN!

Kommentarer är avstängda.