Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

IVK på tredje plats i Tillväxtligan 2014!

En gång om året publicerar Almi listan med de 10 snabbast växande företagen i länet. Kriterierna är följande: Företagen ska minst ha fem anställda, minst fem miljoner i omsättning och visa ett positivt resultat. Ha sunda finanser samt att tillväxten i huvudsak ska ha skett organiskt. Genom Tillväxtligan vill Almi i Västernorrland lyfta fram framgångsrika […]