Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Utbildningsdag på IVK

Under tisdagen har IVK haft förmånen att få besök av en föreläsare och haft en halvdag för deltagare och anställda med syfte att vidareutveckla verksamheter och individer. Deltagare och anställda från alla verksamheter samlades på Vårblomman i Arnäsvall och fick delta i en föreläsning och ha workshops och grupparbeten. Syftet är att hjälpa de olika enheterna inom IVK att vidareutvecklas samt bygga upp en handlingsplan och metodik som främjar både den enskilde individen och gruppen.

Socialt entreprenörskap

Bygdsam –  intresse att starta social verksamhet/företag i centralorter inom Örnsköldsviks kommun i samverkan med bland annat IVK, Coompanion och andra lokala aktörer.

Representanter från IVK deltar i möten med avsikt att utröna om det finns intresse och möjlighet att starta sociala verksamheter utanför tätorten för att stärka de centralorter som finns i kommunen. Glädjande att Kommunen ser att Socialt företagande kan vara en väg framåt för ett flertal människor som nu saknar möjligheter att få sysselsättning lokalt.

 

Ivk föreläser på seminarium

Ivk har efter inbjudan deltagit i en seminariedag om ”Eldsjälar, byråkrater och entreprenörer- ett seminarium om samhällsentreprenörskap”  i Kronanhuset i Örnsköldsvik.

Efter en föreläsning på eftermiddagen deltog vi även i den avslutande paneldebatten tillsammans med andra föreläsare och  några av arrangörerna.

Ivk vill tacka Örnsköldsviks Kommun, Coompanion, Mittuniversitetet, Bizmaker, Resens samt alla andra närvarande för en bra och innehållsrik dag.