Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Socialt entreprenörskap

Bygdsam –  intresse att starta social verksamhet/företag i centralorter inom Örnsköldsviks kommun i samverkan med bland annat IVK, Coompanion och andra lokala aktörer.

Representanter från IVK deltar i möten med avsikt att utröna om det finns intresse och möjlighet att starta sociala verksamheter utanför tätorten för att stärka de centralorter som finns i kommunen. Glädjande att Kommunen ser att Socialt företagande kan vara en väg framåt för ett flertal människor som nu saknar möjligheter att få sysselsättning lokalt.

 

Ivk föreläser på seminarium

Ivk har efter inbjudan deltagit i en seminariedag om ”Eldsjälar, byråkrater och entreprenörer- ett seminarium om samhällsentreprenörskap”  i Kronanhuset i Örnsköldsvik.

Efter en föreläsning på eftermiddagen deltog vi även i den avslutande paneldebatten tillsammans med andra föreläsare och  några av arrangörerna.

Ivk vill tacka Örnsköldsviks Kommun, Coompanion, Mittuniversitetet, Bizmaker, Resens samt alla andra närvarande för en bra och innehållsrik dag.

Ivk deltar på ”Tillväxtnyckeln, en satsning på framtiden”

IVK deltog som enda sociala företag och presenterade en annorlunda bild av vägen till arbetslivet till de deltagare som fick möjlighet att få en första kontakt med arbetsgivare på Folkets park i Örnsköldsvik.

Intresset bland de som kom fram var stort och just nyckelordet individutveckling var något som fångade intresse bland åhörarna under den korta presentation varje arbetsgivare fick möjlighet att framföra för de samlade åhörarna! Ett flertal som sökte kontakt uppskattade att det fanns arbetsgivare som erbjöd praktikplatser eller arbetsträning och rehab med individen i fokus.