Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Ivk föreläser på seminarium

Ivk har efter inbjudan deltagit i en seminariedag om ”Eldsjälar, byråkrater och entreprenörer- ett seminarium om samhällsentreprenörskap”  i Kronanhuset i Örnsköldsvik.

Efter en föreläsning på eftermiddagen deltog vi även i den avslutande paneldebatten tillsammans med andra föreläsare och  några av arrangörerna.

Ivk vill tacka Örnsköldsviks Kommun, Coompanion, Mittuniversitetet, Bizmaker, Resens samt alla andra närvarande för en bra och innehållsrik dag.

Ivk deltar på ”Tillväxtnyckeln, en satsning på framtiden”

IVK deltog som enda sociala företag och presenterade en annorlunda bild av vägen till arbetslivet till de deltagare som fick möjlighet att få en första kontakt med arbetsgivare på Folkets park i Örnsköldsvik.

Intresset bland de som kom fram var stort och just nyckelordet individutveckling var något som fångade intresse bland åhörarna under den korta presentation varje arbetsgivare fick möjlighet att framföra för de samlade åhörarna! Ett flertal som sökte kontakt uppskattade att det fanns arbetsgivare som erbjöd praktikplatser eller arbetsträning och rehab med individen i fokus.

Sorgens dag på IVK

 

Sorg i våra hjärtan efter nyheten att en deltagare insjuknat och gått bort under helgen.

Sven-Åke kommer att saknas på Digitaliseringen av sina arbetskamrater.