Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Nummer 136 och 137 till jobb!

Ytterligare två IVK:are har gått till jobb! Naturligtvis är detta mycket glädjande. Det innebär också att vi får ännu mera energi till att fortsätta att arbeta för nya jobb. Passar även på att presentera den förändrade organisationen (se nedan) som numera inkluderar två resultatområden.

Organisationsschema

IVK AB:s strategi är att tillsammans med Arbetsförmedlingen och dess handläggare tillhandahålla praktikplatser där det slutgiltiga målet är att dessa leder till fasta jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Hittills har IVK haft drygt 300 deltagare (45 procent kvinnor och 55 procent män) mellan 19- och 64 år varav 137 personer gått till fasta jobb. IVK har för närvarande 8 verksamhetsområden (se ovan). Två av dessa verksamhetsområden (Bygg & Renovering och Café & Catering) är s.k resultatområden vilket innebär att försäljning på den privata marknaden är en ständigt pågående process. Till viss del sker detta även inom de övriga verksamhetsområdena. I de sammanhang som verksamhetsområdena är publika (d v s säljer sina tjänster på den privata marknaden) innebär det att personalen är heltidsanställda eller anställda per timme.

I dagsläget har IVK 20 anställda och antalet deltagare är 75. Läs mera om företaget på www.ivk.nu. IVK AB redovisar inom regelverket för SVB (särskild vinstbegränsning).

Kommentarer är avstängda.