Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

”Digitaliserarna” på vidareutbildning

I samband med att en ny version av dataprogrammet Bygdeband presenterades, genomfördes en vidareutbildning för 20-talet ”digitaliserare” inom IVK och två representanter från Länsmuseum i Härnösand.

Utbildningen gjordes i samverkan med Sveriges Hembygdsförbund.

Griggus Per Norberg och Lars-Åke Åkerlund. Foto © Anders Byström på http://smartfix.se

Griggus Per Norberg (t.v) instruerar Lars-Åke Åkerlund i nya Bygdeband. Foto: © Smartfix

Griggus Per Norberg genomförde utbildningen på digitaliseringen i Själevad.
-Bygdeband har ”legat nere” under en längre period. Framförallt beroende på att en uppgradering av den gamla versionen genomförts. Uppgraderingen och förbättringen innebär bland annat att databasen blir mera öppen för alla som vill söka information inom ämnet. Man kan också säga att Bygdeband blivit mera modern och att användarna känner igen sig bättre i den digitala världen.

När det gäller anslutningen till Bygdeband på riksplanet så blir det fler och fler hembygdsföreningar som ansluter sig. Inte minst i Västernorrland. I den pågående planeringen kommer det även att ingå utbildning i Bygdeband. Utbildningen kommer att genomföras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Idag är antalet anslutna hembygdsföreningar i Sverige ca 500, vilket innebär att under det senaste året har anslutningen ökat med 30 procent. Naturligtvis är resultatet mycket glädjande vilket ger oss ännu mera energi att fortsätta driva utvecklingen av Bygdeband.

Kommentarer är avstängda.

IVK:are till fasta jobb

194

  • Senaste inläggen

  • Nyhetsarkiv

  • Kategorier