Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

IVK anmäler intresse för driften av café- & kioskverksamheten
på Ö-viks sjukhus

Örnsköldsviks sjukhus. Foto © Anders Byström på http://smartfix.se

Örnsköldsviks sjukhus. Foto: © Smartfix

Under dryga två år har IVK drivit café- och kioskverksamheten på Nolaskolan i Ö-vik med positiva resultat som följd. Både vad gäller utvecklingen för personalen och resultatmässigt i form av kronor och ören.

Det var också huvudskälet till att vi för 5 månader sedan övertog driften av café- och kioskverksamheten i ReseCentrum med ett öppethållande mellan 7.00 – 20.00, sju dagar i veckan.

För att klara av att genomföra projektet anställdes 6 personer varav ytterligare en person i bageriet eftersom vi bakar såväl matbröd som fikabröd själva. Sammantaget handlar detta om en huvudprincip och ett styrelsebeslut som togs i samband med ”att ta nästa steg” i utvecklingen av företaget och det lyder som följer:

”Där IVK har en publik verksamhet ska våra deltagare vara anställda i företaget.”

Efter 5 månaders verksamhet i ReseCentrum kan man tydligt utläsa att det ekonomiska resultatet inte är tillfredsställande utan går med underskott. Det beror framförallt på att det är för få resenärer. Med andra ord, marknadsunderlaget är för litet. Vilket innebär att frågan om vad som ska finnas i ReseCentrum känns alltmera aktuellt att diskutera. Däremot har det visat sig att personalen har klarat arbetsuppgifterna med glans. Vilket resenärerna utrycker varje dag!

Det är också ett av skälen till att vi har lagt in en intresseanmälan till Landstinget i Västernorrland gällande driften av Café- och kioskverksamheten på sjukhuset i Örnsköldsvik. Målet är att vi tryggar jobben för dem som arbetar inom verksamhetsområdet Café & Catering. Vi vet att dessa positiva och kunniga personer klarar av att genomföra arbetsuppgifterna med bravur.

Ledningen i IVK

Kommentarer är avstängda.