Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

IVK ökar utvecklingsinsatserna!

Eftersom de privata uppdragen inom verksamhetsområdena visar på en positiv utveckling kommer IVK att öka utvecklingsinsatserna.

Sammantaget innebär detta att ytterligare 4-6 IVK:are erhåller anställning under den närmaste perioden. I och med denna positiva förändring kommer IVK AB att innefatta 21 anställda under mars månad. I dagsläget arbetar 67 deltagare inom organisationen.

herrgårman

Som bekant, IVK AB:s strategi är att tillsammans med Arbetsförmedlingens handläggare tillhandahålla praktikplatser där det slutgiltiga målet är att dessa leder till fasta jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Hittills har IVK haft drygt 300 deltagare (45 procent kvinnor och 55 procent män) mellan 19- och 64 år varav 120 personer gått till fasta jobb.

IVK har åtta verksamhetsområden: Bygg & Renovering, Café & Catering, Skog & Skogsvård, Vaktmästeri & Lokalvård, Digitala & Administrativa tjänster, Syateljé & Butik, Rehab & Arbetsträning samt Alkorehab.

Kommentarer är avstängda.

IVK:are till fasta jobb

194

  • Senaste inläggen

  • Nyhetsarkiv

  • Kategorier