Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Personalläget i IVK:
110 till fasta jobb!

Lars Wiklund instruerar Anders Thoren på digitaliseringen. Foto © Anders Byström på http://smartfix.se

Lars Wiklund instruerar Anders Thoren på digitaliseringen. Foto: © Smartfix

IVK fortsätter på den inslagna banan. Under devisen, arbetar för nya jobb är siffran numera 110 till fasta jobb. Det positiva resultatet har framförallt uppnåtts på grund av ett nära samarbete med Arbetsförmedlingens handläggare i Örnsköldsvik.

Tony Edlund kaklar. Foto: © Anders Byström på Smartfix

 

Under de senaste fyra åren har IVK haft drygt 300 deltagare. Av dessa har 40 procent varit kvinnor och 60 procent män i åldrarna 19 till 64. Cirka 200 deltagare har gått vidare till studier eller annan praktik och ett mindre antal deltagare har gått i pension.

Åsa Edman

Åsa Edman arbetar som arbetsledare för IVK-kiosken på Nolaskolan. Foto: © Anders Byström på Smartfix

 

IVK:s verksamhet är inriktad på att skapa möjligheter för människor att komma vidare och närma sig arbetsmarknaden. Oavsett vilken bakgrund man har eller vilka andra stenar man burit i sitt bagage.

PeO Moberg och Anders Persson på röjningsuppdrag i Järved/Salmostaden-området.

PeO Moberg och Anders Persson på röjningsuppdrag i Järved/Salmostaden-området. Foto: © Anders Byström på Smartfix

 

Verksamheten är också inriktad på att oavsett vilken ålder deltagaren har så är IVK:s roll att stötta varje enskild individ på bästa möjliga sätt och att hitta nya utvecklingsvägar tillsammans med individen.

Fredrik Westin Sundström. Foto: © Anders Byström på Smartfix

 

Från praktikplats till fasta jobb eller att göra comeback som människa och återigen bli en ”spelare på banan”. Med andra ord, en individuell växtkraft har odlats fram och som sedermera bidrar till att anställningsbarheten för respektive individ ökar. Sammantaget har detta resulterat i att 110 IVK:are erhållit fasta jobb. I dagsläget har IVK 70 deltagare. Under november månad kommer IVK att innefatta 17 anställda. 6 av dessa är ungdomar mellan 20 och 24 år.

Kommentarer är avstängda.