Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Umeå kommun på
studiebesök hos IVK!

I slutet av förra veckan gjorde Jörgen Reinklou och Gunnar Johansson från Umeå kommun och Viva Resurs ett studiebesök hos IVK.

Gunnar Johansson och Jörgen Reinklou. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Gunnar Johansson (t.v) och Jörgen Reinklou från VivaResurs, Umeå kommun. Foto: © Anders Byström

Huvudskälet till studiebesöket var att informera sig om hur IVK byggt upp sin verksamhet och hur den skulle kunna formeras ur ett Umeå perspektiv.

– Finns ingen anledning att uppfinna hjulet två gånger. Speciellt med tanke på att vi numera befinner oss i samma arbetsmarknadsregion och där problematiken och behoven är likadana. En samverkan och en samsyn över kommungränserna innebär bara fördelar. Inte minst för de människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden, säger Jörgen Reinklou.

Gunnar Johansson: – Bevisligen fungerar IVK-metoden på ett mycket tillfredställande sätt. 85 personer till fasta jobb och nära nog 7 miljoner i kommunala skatteintäkter är ett imponerande resultat. Definitivt något att ta fasta på och samtidigt fundera vidare på hur vi kan sjösätta en liknande verksamhet i Umeå kommun.

Kommentarer är avstängda.