Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Representanter från Mariestad,
Töreboda och Gullspångs kommuner på studiebesök
hos IVK

Under första dagarna i december gästades IVK av två företrädare från Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner. Företrädarna heter Joakim Stier och Anders Bohman. De är ansvariga för ett pågående EU-projekt som påbörjades 1 april 2010 och som går i mål den 31 januari 2013. Namnet på EU-projektet är MTG. Förkortningen är skapad utifrån de tre kommunernas begynnelsebokstäver.

Inom MTG-regionen bor och verkar cirka 45 000 människor. Regionen har hög arbetslöshet, en ökande utflyttning och stigande medelålder som en naturlig följd.

I samband med studiebesöket genomfördes en rundtur inom IVK:s samtliga verksamhetsområden. Studiebesöket resulterade bland annat i att representanter från IVK ska genomföra motsvarande besök i Mariestad, Gullspång och Töreboda.

Under ”runda bordssamtalet” med företrädare från båda parter utbyttes erfarenheter av skilda slag och under öppenhjärtiga former. Förhoppningsvis till gagn för båda parter.

Här följer ett antal kommentarer under studiebesöket:

Joakim Stier. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

     Joakim Stier. Foto: © Anders Byström

” Jag kontaktade Arbetsförmedlingens huvudkontor i Stockholm och frågade om det fanns något EU-projekt i landet inom arbetsmarknadsområdet och som efter projekttiden ombildats till ett socialt företag. Då fick jag tipset att kontakta IVK i Örnsköldsvik.

Efter intressanta och givande samtal med ledningen inom IVK gällande framtida strategier för sociala företag, har vi fått en hel del värdefulla råd som vi ska utvärdera och sedan omsätta i vår egen verksamhet.

Dessutom måste jag tillägga att jag blev mycket imponerad över ledningens engagemang och entreprenörskap. Den smittar av sig, vill jag understryka. Verkligen värt att kopiera”!

Anders Bohman. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

     Anders Bohman. Foto: © Anders Byström

” Det har varit mycket intressant och lärorikt att åka runt och träffa människor inom IVK och samtidigt titta på deras olika verksamhetsområden.

Eftersom jag även jobbar med lednings- och utbildningsfrågor inom fotbollen noterade jag med glädje vilken laganda och vi-känsla som finns inom hela IVK och där alla är lika viktiga för att ännu flera inom gruppen ska erhålla fasta jobb.

Jag är övertygad om att den känslan är ännu viktigare för personer som för närvarande befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
D v s att hålla modet uppe och kämpa på tillsammans innebär att det bara kan bli bättre.

Resultatet, 76 till fasta jobb är imponerande”!

Peter Iwarsson. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Peter Iwarsson. Foto: © Anders Byström

” MTG-områdets problematik med höga arbetslöshetssiffror, hög medelålder och ökad utflyttning delas tyvärr av allt flera kommuner i vårt land.

På grund av den rådande situationen på arbetsmarknaden måste samtliga involverade parter ta tag i detta tillsammans och under samverkan. Inte bara säga att det är viktigt med samverkan utan att göra det handgripligen.

Kontaktskapande och byggandet av nya gemensamma plattformar är exempel på det. Från vår sida kommer IVK:s insatser inom det området att utökas gentemot andra delar av landet.”

Peer-Olof Moberg. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Peer-Olof Moberg. Foto: © Anders Byström

” I och med Botniabanans tillkomst får vi en gemensam arbetsmarknad från Umeå i norr till Kramfors i söder.

Det innebär att människor kan pendla till sina nya eller nuvarande arbetsplatser. Samtidigt innebär det att arbetsmarknadsregionen utökas vilket också främjar nya och gemensamma arbetsmarknads- och utbildningsprojekt för dem som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Eftersom MTG verkar inom ett område i landet där sysselsättningen under flertalet år minskat har det resulterat i att de boende i regionen pendlar till arbete, högskola och universitet.

Hur människor i MTG-området pendlar via snabbtåg och motorvägar för att klara sina vardagar har vi också informerats om. Även hur man ur sysselsättningssynpunkt kan hitta arbetstillfällen inom servicen kring den dagliga tågverksamheten. Mycket intressanta erfarenheter som vi tagit till oss”.

Thomas Johansson. Foto © Anders Byström http://suzanders.se

Thomas Johansson. Foto: © Anders Byström

” Naturligtvis har vi en liknande problematik i Ö-vik som i MTG-regionen när det gäller arbetslösheten. Den innebär, oavsett var vi befinner oss i landet också en inkörsport till droger och alkohol. Att som människa inte känna sig behövd någonstans är förödande. Oavsett om man är ung eller gammal!

Det framstår allt tydligare att det pratas bort en massa resurser i skapandet av regelverk och byråkratiska produkter. Medel som istället kunde hamna i direkta åtgärder för de som hamnar i arbetslöshet. I mångt och mycket handlar detta om sunt bondförnuft.

Om människor inte är i någon form av arbete så ökar bara kostnaderna för stat och kommun. Därför måste alla involverade parter samverka och tillsammans ändra penningströmmen så att det går till dem som drabbas och inte fastnar efter vägen”.

Kommentarer är avstängda.