Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

76:an är klar!

Grafik © Suzanne Apelqvist http://suzanders.se

Under de senaste tre åren har IVK haft 230 arbetssökande mellan 20-64 år som arbetat inom de åtta verksamhetsområdena. I samverkan med Arbetsförmedlingens handläggare har det utvecklats en arbetsmodell som visat goda resultat. Arbetsmodellen lyder som följer:

När den arbetssökande anmäler sig hos Arbetsförmedlingen ska den arbetssökande så snabbt som möjligt ut i individanpassad arbetspraktik och i organiserad form. Under tiden som den arbetssökande är på en arbetsplats tillsammans med andra arbetskamrater upprättas en individuell handlingsplan tillsammans med respektive handläggare. I den individuella handlingsplanen ingår uppföljning i kombination med återkommande jobbsökar aktiviteter.

Det har tydligt visat sig att desto längre man inte är igång med någonting desto längre från arbetsmarknaden kommer man.

Resultatet av denna arbetsmodell har inneburit att vi idag kan meddela att den 76:e IVK:aren har fått ett fast jobb.

Inga Kommentarer » | Redigera

Kommentarer är avstängda.

IVK:are till fasta jobb

194

  • Senaste inläggen

  • Nyhetsarkiv