Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Socialt entreprenörskap

Bygdsam –  intresse att starta social verksamhet/företag i centralorter inom Örnsköldsviks kommun i samverkan med bland annat IVK, Coompanion och andra lokala aktörer. Representanter från IVK deltar i möten med avsikt att utröna om det finns intresse och möjlighet att starta sociala verksamheter utanför tätorten för att stärka de centralorter som finns i kommunen. Glädjande […]

Ivk föreläser på seminarium

Ivk har efter inbjudan deltagit i en seminariedag om ”Eldsjälar, byråkrater och entreprenörer- ett seminarium om samhällsentreprenörskap”  i Kronanhuset i Örnsköldsvik. Efter en föreläsning på eftermiddagen deltog vi även i den avslutande paneldebatten tillsammans med andra föreläsare och  några av arrangörerna. Ivk vill tacka Örnsköldsviks Kommun, Coompanion, Mittuniversitetet, Bizmaker, Resens samt alla andra närvarande för […]