Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Arbetsförmedlingen utökar samarbetet med IVK

Den 4 april 2015 undertecknades ett gemensamt och utbyggt avtal mellan parterna AF och IVK AB. Avtalet innefattar, förutom att fortsätta att arbeta med utveckling av sysselsättningsplatser för deltagare numera även omfatta arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Syftet med denna komplettering är att arbetssökande ibland kan behöva ytterligare stöd i en långsiktig plan för att nå […]