Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

DEN MAGISKA SIFFRAN 100

Grafik: © Suzanne Apelqvist Tillsammans med Arbetsförmedlingens handläggare har IVK idag uppnått den magiska siffran 100. Denna siffra innebär att 100 IVK:are gått till fasta jobb! Sammantaget innebär detta att kommunen ”tjänat” 7,5 miljoner kronor i form av ökade skatteintäkter på IVK:s verksamhet. Självklart är vi stolta över resultatet. Inget tu tal om annat! Samtidigt […]