Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Rekryteringen till utbildningen är påbörjad! Vi söker 20 deltagare!

TA CHANSEN TILL CHANSEN! Kontakta Peter Iwarsson 072-200 85 10 för ytterligare information. LÄS MERA OM UTBILDNINGEN!

Chansen på besök hos IVK!

Den 6 mars besökte deltagarna i GF Chansen AB:s utbildning kring sociala företag IVK AB. Bakgrunden är följande: GF Chansen AB från Umeå vann en nationell upphandling rörande utbildning av sociala företag som hade utlysts av Arbetsförmedlingen. Upphandlingen innefattade arbetspraktik i kombination med utbildning och det under 40 veckor. Den första utbildningsomgången sjösattes i december […]