Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Ytterligare två IVK:are till jobb! Hittills 83!

Design: © Anders Byström Under den senaste perioden har den positiva trenden fortsatt. Numera är siffran 83 till arbete utanför IVK ett faktum. Det innebär 6.535 Mkr i kommunala skatteintäkter. Arbetet fortsätter.

80 och 81 klara!

  Sedan starten av IVK har 81 av deltagarna erhållit anställning. Detta motsvarar 6.456 Mkr i kommunala skatteintäkter. Under de tre senaste åren har 260 personer haft/har sin dagliga sysselsättning inom IVK:s åtta verksamhetsområden. För närvarande ingår 90 talet deltagare varav 40 procent är kvinnor och 60 procent är män.