Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

IVK skriver avtal med
Iris Hadar AB!

Kontrakt mellan IVK och Iris Hadar AB. Foto: © Anders Byström Iris Hadar AB utvecklar och erbjuder funktionsstärkande tjänster som skapar möjligheter att frigöra människors fulla kapacitet. Inom företagets samlade erbjudande av tjänster genomförs analyser, kompenseras funktionsnedsättningar, utbildar vi och matchar samt coachar till arbete. Iris Hadar AB bedriver verksamhet över hela landet. Peter Iwarsson, verksamhetschef […]

”Arbetskamraterna på IVK
lärde mig behärska det
svenska språket”

Bakom uttalandet står Nassim Hashemi. Han är 59 år och är född i Afghanistan. Nassim understryker hur viktigt det är att lära sig det svenska språket och att öva på svenskan hela arbetsdagarna tillsammans med svenska arbetskamrater. Att behärska det svenska språket är definitivt en förutsättning för att komma in i det svenska samhället. Jag […]

Curlingsäsongen har startat!

Ismakarna från IVK, Leif Norberg och Erland Sjögren har under den senaste månaden arbetat intensivt med att skapa högkvalitativ is i curlinghallen på Skyttis. Leif Norberg (t v) och Erland Sjögren är ansvariga för att isen i curlinghallen håller högsta kvalitet. Foto: © Anders Byström Leif Norberg, ansvarig ismakare i curlinghallen: Curlingspelarna har höga krav […]