Beställning av smörgåsar, fikabröd och mat: Åsa Edman, IVK Café & Catering, 0660 – 810 10

Föreningar hyr in vaktmästare och kanslipersonal från IVK

BK Örnen, FV Alpina, Ö-viks Curlingklubb och Järveds IF är föreningar som hyr in personal från IVK för att sköta sina anläggningar. Till detta ska läggas att curling-klubben även hyr in kanslipersonal för bokningsärenden och övrig administration. Ove Sigvardsson, BK Örnen. Foto: © Anders Byström -Samarbetet med IVK präglas av att det är enkelt, smidigt […]

Gene Fornby restaureras

IVK:arna Stig Åström och Erland Sjögren restaurerar taket på det s.k Långhuset. Foto: © Anders Byström För närvarande restaureras långhuset och smedjan av Stiftelsen Gene fornby i samarbete med IVK. Örnsköldsviks kommun kommer att överta anläggningen 20 mars 2013. Gene fornby är belägen vid Bäckfjärden i Domsjö. Lars Westerbring arbetsledare för projektet: Foto: © Anders […]

IVK övertar driften av
kiosken på Nolaskolan

Den 17 september öppnar kiosken på Nolaskolan sina luckor igen. IVK har fått uppdraget att genomföra projektet i samverkan med skolans ledning och elevrådet. Avtalet mellan IVK och Nolaskolan gäller först och främst till årsskiftet. Därefter ska projektet utvärderas och om båda parter är nöjda med samarbetet ska ett nytt avtal skrivas för vårterminen. Monika […]